Průběh exekuce

Věřitel se obrátí na soud, který na základě dokumentů, které mu dlužník předal rozhodne a oprávněnosti dluhu a o jeho nesplácení ze strany dlužníka (exekučního titulu), a vydá usnesení o nařízení exekuce. Jmenuje exekutora, který jediný je v takovém případě vydávat exekuční příkazy a rovněž exekuční příkaz na prodej nemovitosti. Ten exekutor vydává často ještě před nabytím právní moci exekuce a to hlavně proto, aby dlužník nemohl s nemovitostí disponovat a tedy ji prodat bez souhlasu exekutora. V podstatě jde o předběžné opatření. Prodej nemovitosti dražbou však může být zahájen až ve chvíli kdy soud označí Usnesení o nařízení exekuce doložkou o nabytí právní moci a to je doručeno exekutorovi. Dlužník nebo věřitel se proti usnesení mohou odvolat a nadřízený soud o něm rozhodne. V praxi to časté nebývá, protože fakta bývají jasná. Nicméně soud může Usnesení zrušit, pozměnit nebo potvrdit. V případě změn či zrušení je exekutor povinný zaslat katastru nemovitostí a katastrálnímu úřadu zprávu o zrušení exekuce, protože bylo Usnesení zrušeno.

 

 

Kontakt: spravce@exekucenemovitosti.info

Potřebuji pomoci s řešením exekuci na nemovitosti v okrese:

Volejte, smskujte, prozvánějte. Pomůžeme! 731 450 565