Dražba nemovitosti

V případě, že se vám nepodaří vyřešit své dluhy před dražbou máte smůlu a exekutor přistoupí k dražbě. Až do zahájení můžete své dluhy uhradit.

V první řadě exekutor vydá exekuční příkaz na prodej nemovitosti a katastrální úřad zapíše toto usnesení o nařízení exekuce do katastru nemovitostí do listu vlastnictví nemovitosti. Tím je nemovitost zablokována a může dojít k dražbě. Pokud nemovitost patří manželům, draží se podíl obou. Pokud má však povinný dlužník pouze částečný podíl na nemovitosti, pak se draží pouze ten.

Exekutor jmenuje znalce, který vyhotoví znalecký posudek. Na jeho základě stanoví exekutor vyvolávací cenu a vypíše dražební vyhlášku, kterou musí vyvěsit minimálně na své úřední desce v Exekutorském úřadě, ke které musí mít veřejnost možnost přístupu. Ve vyhlášce se mimo jiné stanoví datum, místo konání a předmět dražby. Znalecký posudek musí být přístupný k nahlédnutí, neboť tam jsou popsána veškeré právní vztahy k nemovitosti, které exekucí nezanikají a proto doporučujeme zájemcům o dražbu prostudovat.

Zájemci o dražbu nemovitosti musí složit do určitého data před dražbou jistinu, která se v případě neúspěchu vrací a v případě vydražení slouží jako záloha a část kupní ceny, která v případě neuhrazení vydražitelem propadá ve prospěch věřitelů.

Po dražbě exekutor pošle soudu návrh, aby stanovil, jakým způsobem se částka bude dělit mezi věřitele. Po rozhodnutí soudu exekutor tyto částky rozešle věřitelům a do doby rozhodnutí celou vydraženou částku u sebe drží.

 

 

Kontakt: spravce@exekucenemovitosti.info

Potřebuji pomoci s řešením exekuci na nemovitosti v okrese:

Volejte, smskujte, prozvánějte. Pomůžeme! 731 450 565