Jak se vyhnout exekuci nemovitosti?

V případě, že vás exekutor (což musí udělat) zašle vyrozumění o nařízení exekuce a dražby, máte jako dlužník možnost dluh do zahájení dražby uhradit a tím se dražení svého majetku vyhnete. Jinou možností je obrátit se na specializovanou realitní kancelář, která za vás dluh uhradí a nemovitost vykoupí. Vše k tématu: Výkup nemovitostí se dozvíte zde. V drtivé většině případů tak tímto postupem získáte více peněz než pokud bude nemovitost prodána v dražbě. Mnoho lidí stále spoléhá na zázrak, ale zázraky se nestanou a jim pokud neřeší exekuci na své nemovitosti včas zbudou oči pro pláč..

Někdy je možné se s exekutorem dohodnout na splátkách dluhu a pak dražba rovněž nebude zahájena..Platí to však na vyšší částky..částky v hodnotě desítek tisíc se musí hradit celé najednou. Exekutor posoudí situaci dlužníka a navrhne mu řešení splátek, které musí dlužník dodržovat. Exekutor však není povinen vyhovět a dělat splátkové kalendáře. Při sebemenší chybě a nesplacení splátky, exekutor většinou okamžitě přistupuje k dražbě nemovitosti. Počet splátek závisí na úvaze exekutora, ale pokud máte nemovitost pak vám povolí maximálně tři splátky..V případě, že máte malý nemovitý majetek, dá se počet splátek „natáhnout“ klidně i na deset.

Kdo provádí exekuci nemovitosti?

Prodat nemovitost v exekuci může soud, finanční úřad nebo exekutor. Exekutoři jsou fyzické osoby, které stát pověřil vedením Exekutorského úřadu a exekutoři nejsou státní orgán na rozdíl od soudu a finančního úřadu. Pokud provádí exekuci finanční úřad, pak ten, který má pohledávku za dlužníkem.. také soud může provádět dražby nemovitostí. Exekutoři jsou podnikatelé, kteří činnost vykonávají za účelem zisku a pravomoce mají propůjčené. Exekutor musí být členem Exekutorské komory, které také za svou činnost odpovídá. Exekutor může působit po celém území republiky a není působnost jeho úřadu jakkoli místně vázána.

Co když výtěžek z dražby nestačí?

Vydražením nemovitosti to často nemusí pro dlužníka skončit, pokud vydražená částka nestačí na pokrytí jeho dluhů. V takovém případě je v exekuci nadále pokračováno, dokud věřitelé nebudou uspokojeni. Exekutor je v případě dokončené exekuce nemovitosti povinen zajistit ubytování, pokud tam má povinný dlužník trvalý pobyt. Může zvolit jakoukoli kategorii, takže nejčastěji sežene dlužníkovi ubytování někde na ubytovně a tím pro něj tato povinnost končí.

Pokud se dlužník raději přestěhuje k příbuzným ohrožuje tím jejich majetek, protože exekutor je tam může pronásledovat a zabavit vše na co nemají příbuzní doklad, že jim patří. Takže pozor na to.

Co se stane pokud se dlužník odmítne z nemovitosti odstěhovat?

V takové situaci může dát vydražitel návrh na exekuci na vyklizení nemovitosti a vybrat exekutora, který toto provede. Je zřejmé, že tím dlužníkovi naskočí další dluhy, protože náklady exekuce mu budou přičteny.

Je vždy lepší řešit své dluhy včas, jinak se z toho nevymotáte. Řešením bývá prodej nemovitosti, nebo pokud jej nestihnete přes realitní kancelář nebo sami, pak její výkup. Kde můžete mít peníze do dvou dnů a vše zachránit.

Co když nemovitost obývají nájemci a jiní obyvatelé z vydražené nemovitosti?

Pokud jsou na nemovitosti různá omezení vlastnických práv, najdete je ve znaleckém posudku, který se vyhotovuje před samotnou dražbou a exekutor vám jej musí dát k nahlédnutí. Mohou tam být různé nájemní smlouvy, nebo věcná břemena typu dožití starších lidí, cesta přes pozemek apod. Na tato práva nemá dražba nemovitosti žádný vliv a vydražitel je přejímá v plném rozsahu. Po převzetí nemovitosti si již tato práva řeší sám a k odstranění takových břemen musí mít souhlas dotčených osob, kterým tato práva náleží.

 

 

Kontakt: spravce@exekucenemovitosti.info

Potřebuji pomoci s řešením exekuci na nemovitosti v okrese:

Volejte, smskujte, prozvánějte. Pomůžeme! 731 450 565