Co to vlastně je exekuce nemovitosti?

Je to blokace jakékoli nemovitosti (nemovitého majetku, byt, rodinný dům, chata, chalupa, komerční objekt), který má dlužník zapsaný v katastru nemovitostí, kde se na realitu vystaví tzv. plomba a dlužník tak s nemovitostí nemůže nakládat a zejména převádět na jiné osoby. Děje se tak pomocí usnesení o nařízení exekuce, který vydává soud, které musí nabýt právní moci a být platné a soud vyznačil doložku. Na jeho základě lze provést i dražbu nemovitosti. Blokace nemovitosti se provádí na základě exekučního příkazu na prodej nemovitosti, který exekutor pošle dlužníkovi (povinnému), věřiteli (oprávněnému) a katastru nemovitostí lépe řečeno na katastrální úřad a to v místě trvalého bydliště dlužníka ten zapisuje Usnesení o nařízení exekuce a také pokud nemovitost leží v jiné lokalitě, pak i místně příslušnému katastrálnímu úřadu, který zapisuje Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti.

Exekuci na nemovitost může provádět soud, finanční úřad nebo exekutor podle litery zákona. Exekutora si vybírá jeho klient tedy věřitel a nemusí být vůbec místně příslušný v lokalitě, kde má dlužník sídlo nebo leží nemovitost.

Exekutor pak vybere znalce, který vyhotoví znalecký posudek, podle nějž se stanoví vyvolávací cena za nemovitost, ta bývá ve výši 2/3 ceny stanovené znaleckým posudkem. Ta je součástí dražební vyhlášky, kterou musí exekutor zpřístupnit veřejnosti minimálně tak, že ji vyvěsí na svém Exekutorském úřadu.

Ve stanovený den se provede dražba nemovitosti. Pokud částka vydražená za nemovitost nepokryje náklady dluhu a náklady na exekuci, dlužník dluží dál a to zbylou částku, která zůstane po odečtení vydražené částky z celkového dluhu včetně exekučních nákladů. A tak exekuce pokračuje.

Pokud se nemovitost neprodá za vyvolávací cenu, pak se dražba opakuje a exekutor může snížit cenu až na polovinu nebo třetinu ceny původně stanovené v posudku. Proto je dnes velmi doporučováno i díky manipulacím, které v dražbách někteří exekutoři prováděli a některé křiklavé případy byly i medializovány, se dražbě vyhnout.

Dnes je možné se exekuci a tedy i dražbě vyhnout. Existují realitní kanceláře, které umí vyřešit prodej nemovitosti v exekuci. Vyplatí vaše dluhy u exekutora, tím že vám seženou kupce na nemovitost, ještě před tím než dojde k samotné dražbě. Tím získáte prostředky na zaplacení dluhů a vyhnete se nákladům na exekuci v řádech desítek až stovek tisíc.

Potřebuji pomoci s řešením exekuci na nemovitosti

Kontaktní údaje

Jméno*: Přijmení*:
Ulice: č.p.:
PSČ: Město*:
Okres*:
E-mail*: Telefon*:

Popis nemovitosti

Zde popište nabízenou nemovitost:

Adresa nemovitosti:

Požadovaná cena:
Foto 1:   (ve formátu .jpg)
Foto 2:   (ve formátu .jpg)
Foto 3:   (ve formátu .jpg)

Položky označené hvězdičkou jsou povinné

 

 

Kontakt: spravce@exekucenemovitosti.info

Potřebuji pomoci s řešením exekuci na nemovitosti v okrese:

Volejte, smskujte, prozvánějte. Pomůžeme! 731 450 565